HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Czas na Zdrowie publiczne

Czas na Zdrowie publiczne

Trzy pytania do prof. dr hab. Kornelii Kędziory-Kornatowskiej - wywiadAby cała administracja w ochronie zdrowia prawidłowo funkcjonowała muszą to prowadzić profesjonaliści…
Trzy pytania do prof. dr hab. Kornelii Kędziory-Kornatowskiej, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK.

Agnieszka Milik-Skrzypczak: Wydział Nauk o Zdrowiu naszej uczelni to 8 kierunków, spośród których ratownictwo medyczne, audiofonologia i elektroradiologia to studia I stopnia. Na jakim kierunku absolwenci tych studiów mogą kontynuować naukę II stopnia?

Prof. Kornelia Kędziora-Kornatowska:
Programy studiów I stopnia są tak skonstruowane, że studenci wspomnianych kierunków realizują wymagalne godziny z zakresu kierunku Zdrowia publicznego. Umożliwiają im one potem kontynuację nauki na II stopniu studiów Zdrowia publicznego. Jest to przemyślana konstrukcja dydaktyczna, umożliwiająca absolwentowi studiów uzyskanie dwóch zawodów. Przymierzamy się również do tego, by wprowadzić na II stopniu studiów specjalności będące kontynuacją studiów I stopnia.

A.M-S: Co kryje się pod nazwą Zdrowie publiczne, czyli jak możnaby je zdefiniować?

K.K-K:
Pierwsze robocze skojarzenie i wypływająca stąd definicja Zdrowia publicznego to stosowanie określonej metodologii w zakresie medycyny, nie naprawczej, ale zapobiegawczej. Uszczegóławiając to pojęcie możemy w zakresie zdrowia publicznego znaleźć elementy promocji zdrowia, profilaktyki i edukacji zdrowotnej, organizacji i zarządzania ochroną zdrowia oraz ekonomikę zdrowia. Natomiast rozpatrując pojęcie zdrowia publicznego jako specjalność medyczną, ma ono bardzo szerokie zastosowanie w ochronie zdrowia. Niemniej na ten moment nie jest to zawód regulowany, czekamy na ustawę o Zdrowiu Publicznym, która prawnie umocuje absolwenta kierunku w systemie ochrony zdrowia.

A.M-S: Poprzednie pytanie prowadzi do kolejnego - dlaczego warto studiować Zdrowie publiczne i gdzie będzie mógł pracować absolwent kierunku?

K.K-K:
We wszystkich placówkach ochrony zdrowia powinien się znaleźć absolwent Zdrowia publicznego, niezależnie czy będą to działania z zakresu profilaktyki, czy edukacji zdrowotnej. Również w instytucjach związanych z zarządzeniem ochroną zdrowia np. w NFZ. Aby cała administracja w ochronie zdrowia prawidłowo funkcjonowała muszą to prowadzić profesjonaliści. Na dzień dzisiejszy nie ma wymagań, które definiują kto powinien zajmować się ochroną zdrowia. W momencie kiedy wejdzie ustawa o Zdrowiu publicznym wówczas to pojęcie zostanie zdefiniowane. Mogę dopowiedzieć, że prace nad ustawą są już znacznie zaawansowane. Absolwent może również pracować w POZ-ach, szpitalach, zakładach opieki długoterminowej, zakładach opieki instytucjonalnej. Poza tym Zdrowie publiczne wpisuje się w niedawno wyodrębnioną dziedzinę jaką są nauki o zdrowiu. Tym samym absolwenci mogą podejmować pracę naukową w tym obszarze. Dla osób z zacięciem naukowym przygotowaliśmy studia doktoranckie w dziedzinie nauk o zdrowiu. Warto również wspomnieć o nowej specjalności – terapeuty zajęciowego. Zawód ten przygotowuje do pracy z osobami o różnych deficytach. Rolą terapeuty jest zadbanie o przystosowanie takich osób do życia społecznego.