HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Web of Science

Web of Science

net19 marca 2014 r. Biblioteka Medyczna zaprasza zainteresowanych pracowników i doktorantów na szkolenie związane z nową odsłoną platformy Web of Science, dzięki której można m.in. ocenić liczbę cytowań i indeks Hirscha. Spotkanie przybliży sposób obliczania wskaźników bibliometrycznych oraz kompleksową analizę porównawczą stosowaną przy użyciu narzędzia InCites. Warsztaty poprowadzi bezpośredni przedstawiciel firmy Thomson, Marcin Kapczyński.

Na szkolenie Web of Science zapraszamy do Biblioteki Medycznej (Pracowni Komputerowej) w środę 19 marca 2014 roku w godzinach od 11:00 do 13:30. Spotkanie zostanie podzielone na dwie części, z których pierwsza, od 11:00 do 12:15 będzie poświęcona bazie bibliometryczno-bibliograficznej i jej wskaźnikom, natomiast druga – od 12:30 do 13:30 – praktycznemu wykorzystaniu narzędzia analizy porównawczej InCites.