Zbadaj poziom wapnia

Zbadaj poziom wapnia

zywnosc8 marca 2014 r. o godz. 10:00 Katedra i Zakład Żywienia i Dietetyki kierowana przez dr n. med. Justynę Przybyszewską zaprasza pacjentów z chorobą trzewną na badania oceny spożycia wapnia z produktów żywnościowych.

Badania odbędą się w Hotelu City przy ul. 3 maja w Bydgoszczy. Ich celem jest:

  • ocena spożycia wapnia z produktów żywnościowych przez pacjentów z chorobą trzewną,
  • powtórna ocena stanu odżywienia białkowo-energetycznego pacjentów z chorobą trzewną,
  • pomiar ciśnienia tętniczego krwi,
  • opracowanie zaleceń żywieniowych, pomocnych w korygowaniu nieprawidłowości związanych z niedostatecznym spożyciem wapnia.

Ubiegłoroczna analiza statystyczna wyników badań zrealizowanych przez studentów SKN Dietetyki Klinicznej, której celem była wieloaspektowa ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia pacjentów z chorobą trzewną pozwoliła wykazać nieprawidłowości w sposobie żywienia związane m.in. z niskim spożyciem wapnia. Wykazano, że w grupie badanych dzieci, niezależnie od płci, spożycie wapnia kształtowało się na poziomie ok. 73% wartości wystarczającego spożycia (AI). Spożycie wapnia w grupie badanych mężczyzn pokrywało normę w 75%, natomiast biorące udział w badaniach kobiety spożywały wapń w ilości niższej o 33 jedn.% od wystarczającego spożycia. Tymczasem z dostępnych w piśmiennictwie naukowym badań jednoznacznie wynika, że niedostateczne spożycie wapnia, szczególnie w okresie dzieciństwa i młodości, jest jednym ze środowiskowych czynników sprzyjających rozwojowi osteoporozy - choroby nazywanej „milczącym złodziejem kości” lub „cichą epidemią”, bowiem rozwija się w sposób podstępny, niepostrzeżenie przez wiele lat.

Szczegóły dotyczące badań dostępne są na stronie Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos”:
http://www.dietabezglutenowa.pl/poradnik/celiakia_badania.htm