Bydgoszcz uRZEKA

Bydgoszcz uRZEKA

dyplom uznania za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie na hasło promujące nasze miasto4 marca 2014 r. Dział Promocji i Informacji CM podczas uroczystości w miejskim ratuszu otrzymał od Prezydenta Miasta Bydgoszczy dyplom uznania za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie na hasło promujące nasze miasto.

Na początku października 2013 r. Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy ogłosiło konkurs na hasło promocyjne Bydgoszczy. Jego celem było przesłanie na adres TMMB „celnego zwrotu, błyskotliwej sentencji czy wpadającego w ucho rymu promującego walory Bydgoszczy”. Proponowane przez Dział Promocji i Informacji CM hasło „Bydgoszcz uRZEKA” zostało wyłonione spośród ponad tysiąca propozycji, które wpłynęły w eliminacjach. W konkursie uczestniczyli zarówno przedstawiciele naszego, jak i innych miast kraju. Wybór pierwszej nagrody został umotywowany możliwością graficznej wizualizacji słowa „rzeka” oraz melodyjnością hasła.

Chcąc uhonorować wszystkich uczestników konkursu TMMB wydało broszurę „To ja Bydgoszcz”, w której zostały zebrane wszystkie konkursowe hasła promujące nasze miasto.

Uroczystość nagrodzenia uczestników konkursu na hasło promujące miasto zdjęcie 1  Uroczystość nagrodzenia uczestników konkursu na hasło promujące miasto zdjęcie 2 

Uroczystość nagrodzenia uczestników konkursu na hasło promujące miasto zdjęcie 3  Uroczystość nagrodzenia uczestników konkursu na hasło promujące miasto zdjęcie 4

zdj. 1, 2: J. Kilkowska (Dział Promocji i Informacji CM)
zdj. 3, 4: www.bydgoszcz.pl