Nowy kierunek studiów - optyka okularowa

Nowy kierunek studiów - optyka okularowa

okulary zdjęcie Collegium Medicum UMK przygotowało nowy kierunek dla kandydatów na studia. Od roku akademickiego 2014/2015 oferta Wydziału Lekarskiego zostanie wzbogacona o studia optyka okularowa z elementami optometrii.

Collegum Medicum UMK będzie kształciło praktyków obsługujących osoby z wadami wzroku. Absolwenci kierunku będą przygotowani do podjęcia pracy w zakładach, pracowniach i salonach optycznych oraz szeroko pojętym przemyśle optycznym i laboratoriach pomiarowych.
Kształcenie na nowym kierunku przygotuje absolwenta do prowadzenia warsztatu optyka okularowego, do właściwego doboru opraw okularowych oraz zapewni wiedzę z zakresu doboru korekcji okularowej i aplikacji soczewek kontaktowych.

Studia optyka okularowa z elementami optometrii kończą się uzyskaniem tytułu licencjata, upoważniającym do profesjonalnego wykonywania zawodu.
Będą to studia I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, które dają możliwość kontynuowania nauki i uzyskania tytułu magistra optometrii.