Współpraca w ramach ELLAN

Współpraca w ramach ELLAN

Lilelong Learning Programme logoCollegium Medicum UMK bierze udział w projekcie międzynarodowym "ELLAN – Europejska Sieć Aktywnej Późnej Starości". W dniach 25-26 października 2013 r. w Brukseli odbyło się spotkanie rozpoczynające projekt, w którym uczestniczyli przedstawiciele 28 partnerów zaangażowanych w jego realizację.

Celem projektu jest opracowanie europejskich ram kompetencji do pracy z osobami starszymi w zakresie opieki zdrowotnej i opieki społecznej. Projekt zwiększy wielostronną współpracę między instytucjami szkolnictwa wyższego w Europie oraz ułatwi rozwój i wymianę innowacyjnych praktyk w dziedzinie edukacji i szkoleń na poziomie szkolnictwa wyższego. Collegium Medicum UMK będzie odpowiedzialne za przeprowadzenie badań opinii profesjonalistów dotyczących kompetencji niezbędnych w pracy z osobami starszymi. Badania naukowe będą prowadzone przez pracowników naukowych Wydziału Nauk o Zdrowiu – dr n. med. Mirosławę Felsmann oraz dr n. med. Annę Andruszkiewicz.

Okres realizacji projektu: 1.10.2013 – 30.09.2016.
Wartość projektu to 799 612 euro, dofinansowanie z Komisji Europejskiej wyniesie 599 709 euro. Projekt jest współfinansowany w ramach Programu LLP Erasmus.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu ze strony Collegium Medicum UMK jest Dział Programów Międzynarodowych Collegium Medicum UMK.
Osoba koordynująca działania projektowe w Collegium Medicum UMK: mgr Rafał Michalski

Więcej informacji o projekcie ELLAN >>