HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Inwestycja przekazana Szpitalowi

Inwestycja przekazana Szpitalowi

szpital Uniwersytecki Jurasza zdjęcie 1W dniu 29 listopada 2013 r. nastąpiło formalne przekazanie przez Collegium Medicum UMK Szpitalowi Uniwersyteckiemu nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy budynku Zespołu Sal Operacyjnych z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej, Centralną Sterylizatornią oraz Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym.

Z uwagi na nowoczesność i wysokie zaawansowanie technologiczne obiektu wraz z jego wyposażeniem, okres jaki upłynął od uroczystego otwarcia budynku w dniu 18 września 2013 r. do obecnego finalnego przekazania Szpitalowi był konieczny na wnikliwe zapoznanie się przez nowych użytkowników, zarówno służby medyczne jak i techniczne, z całą infrastrukturą i jej funkcjonowaniem. W tym celu odbyło się m.in. szereg szkoleń przygotowujących personel Szpitala do profesjonalnego wykorzystania w jak najszerszym zakresie aparatury i sprzętu medycznego, zainstalowanych w obiekcie. Formalne przekazanych zostało prawie 650 pomieszczeń wraz z pełnym wyposażeniem aparaturowym i sprzętowym.
Okres ten był również niezbędny na dokonanie rozruchu i testów instalacji technologicznych oraz systemów alarmowych, a także na przygotowanie i wdrożenie procedur szpitalnych dostosowanych do funkcjonalnego zaawansowania nowego obiektu. W tym czasie została opracowana dokumentacja technologiczna i higieniczno-epidemiologiczna dla Szpitala z uwzględnieniem przekazanego obecnie budynku.
Ponadto, okres ten był potrzebny na weryfikację i usuwanie zgłoszonych usterek w pomieszczeniach ściśle związanych z działalnością medyczną.

Inwestycja o wartości 160 mln zł jest częścią realizowanego w latach 2007-2015 w Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu „Wieloletniego Programu Medycznego Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy”, finansowanego ze środków budżetu państwa. Głównym celem, dla którego realizowany jest Program jest dostosowanie Szpitala do obowiązujących wymagań Prawa budowlanego i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Inwestycja poprawi funkcjonalność Szpitala, jako jednostki medycznej. Nowoczesny budynek Zespołu Sal Operacyjnych z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej, Centralną Sterylizatornią oraz Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym będzie służył mieszkańcom Bydgoszczy i regionu.

szpital Uniwersytecki Jurasza panorama