Rzecznik od mediacji

Rzecznik od mediacji

Chludziński Bartłomiej zdjęcieBartłomiej Chludziński z Wydziału Prawa i Administracji został rzecznikiem akademickim UMK. Jego głównym zadaniem jest pomaganie w polubownym rozwiązywaniu sporów na Uczelni.

Dotychczas funkcja rzecznika akademickiego została uruchomiona tylko na jednej uczelni w Polsce, Uniwersytecie Warszawskim.

Rzecznik akademicki (Academic Ombudsman) to osoba, do której można się zgłosić w każdej sprawie dotyczącej funkcjonowania Uczelni. W swojej działalności Rzecznik kieruje się zasadami poufności, bezstronności i neutralności.

Tymczasowa siedziba Rzecznika to Akademicka Przychodnia Lekarska (APL) przy ul. Gagarina 39 w Toruniu (pok. 20, sektor G). Docelowo będzie przyjmował w Centrum Ruchu Studenckiego (pok. 110), które powstanie w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UMK przy ul. Gagarina 35.

Dyżury na UMK w Toruniu będą odbywały się w poniedziałki (w godz. 9:00-13:00) oraz w czwartki (w godz. 13:00-17:00) od 2 grudnia 2013 r. Terminy (i miejsce) odbywania się dyżurów w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy pojawią się lada dzień.

Bartłomiej Chludziński w 2004 r. ukończył prawo na UMK. Od 2006 r. prowadzi zajęcia i szkolenia z zakresu technik negocjacji i mediacji. Zaangażowany w badania nad wykorzystaniem alternatywnych metod rozwiązywania sporów w prawie administracyjnym. W 2007 r. otworzył przewód doktorski pt. Alternatywne metody rozwiązywania sporów administracyjnych. W latach 2011-2012 realizował grant badawczy, którego celem było ustalenie przyczyn spadku liczby spraw kierowanych do mediacji w postępowaniu sądowo administracyjnym. Członek Polskiego Stowarzyszenia Arbitrażu i Mediacji. W 2005 r. nominowany do tytułu Prawnik Pro Bono przyznawanego w ramach ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych i dziennik Rzeczpospolita. Laureat kilku nagród rektorskich, za aktywny udział w życiu społeczności akademickiej.
Sportowiec - w barwach toruńskiego AZS-u zdobywał medale na Mistrzostwach Szkół Wyższych w pływaniu.

Więcej: www.umk.pl/uczelnia/rzecznik_akademicki/ 


fot. A. Romański (UMK)