Wnioski o stypendium - dodatkowy termin

Wnioski o stypendium - dodatkowy termin

pieniadze Odwoławcza Komisja Stypendialna wyznaczyła dodatkowy termin przyjmowania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów 29 października 2013 r. (wtorek) w godz. 8:00 - 15:00.

Student ubiegający się o stypendium rektora dla najlepszych studentów po wygenerowaniu wniosku w systemie USOSweb zobowiązany jest do złożenia wydrukowanego i podpisanego wniosku do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w Dziale Dydaktyki CM (ul. Jagiellońska 13, budynek A, pok. 14).

Więcej informacji >>