Internetowe zapisy na zajęcia

Internetowe zapisy na zajęcia

2zdjęcie studenta 8 września 2015 r. o godz. 10.00 rozpoczęła się internetowa rejestracja na zajęcia z języków obcych dla studentów II roku wszystkich wydziałów, a 2 października 2015 r. o godz. 10.00 rozpoczęła się rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego dla studentów I roku.

Należy zapoznać się z proponowanymi formami i terminami zajęć i dokonać rejestracji na zajęcia w systemie USOS.

Obowiązkowymi zajęciami z wychowania fizycznego objęci są studenci I roku studiów (I i II semestr) kierunków:
biotechnologia, optyka okularowa z elementami optometrii, farmacja, analityka medyczna, kosmetologia, dietetyka, zdrowie publiczne, elektroradiologia, audiofonologia, fizjoterapia i ratownictwo medyczne.

Studenci I roku kierunku fizjoterapia i ratownictwo medyczne oraz studenci studiów niestacjonarnych (zaocznych) nie rejestrują się internetowo, odbywają zajęcia zgodnie z planem przedstawionym przez dziekanat.