Inauguracja w Bydgoszczy

Inauguracja w Bydgoszczy

prof Mackiewicz_HC zdjęcie1 października 2013 r. w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2013/2014 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Nowy rok akademicki rozpoczęło 30 tysięcy studentów i 4300 pracowników. Podczas tegorocznej inauguracji tytuł Doktora Honoris Causa UMK otrzymał prof. dr hab. n. med. Zygmunt Mackiewicz, współzałożyciel Akademii Medycznej w Bydgoszczy, która od 2004 roku jako Collegium Medicum jest częścią UMK. Profesor Mackiewicz wygłosił wykład pt. "Moja chirurgiczna droga. Wyzwania współczesnej chirurgii". 

Galeria zdjęć >>

Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Mackiewicz urodził się na Litwie. Studia lekarskie ukończył w roku 1955 na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. Pracę rozpoczął w Śremie w Szpitalu Powiatowym, a następnie w I Klinice Chirurgicznej AM w Poznaniu, pod kierunkiem prof. Stanisława Nowickiego i prof. Adama Piskorza zdobywał specjalizację z chirurgii ogólnej.Stopień doktora medycyny uzyskał w roku 1964, a doktora habilitowanego w roku 1977 na Wydziale Lekarskim w Poznaniu. Od 1977 roku został pracownikiem Akademii Medycznej w Gdańsku, obejmując kierownictwo Kliniki Chirurgii w Bydgoszczy. W 1984 roku został pracownikiem Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy - kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń w Bydgoszczy. W latach 1983-1984 był prezesem Sekcji Chirurgii Serca, Klatki Piersiowej i Naczyń TCHP, a w latach 1997-1999 prezesem Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz organizatorem Kongresu Chirurgów Polskich w Bydgoszczy. Jest założycielem i wieloletnim prezesem Polsko- Francuskiego Towarzystwa Angiologicznego. Profesor jest promotorem 24 prac doktorskich, opiekunem 5 habilitacji oraz autorem 250 prac naukowych. Emerytowany profesor Od 2001 roku na emeryturze. Obecnie jest zatrudniony w Colllegium Medicum UMK w Wydziale Nauk o Zdrowiu, w II Katedrze Kardiologii, w Zakładzie Klinicznych Podstaw Fizjoterapii w Bydgoszczy. Jest Członkiem Honorowym Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, College Francais de Pathologie Vasculaire. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta oraz Odznaką Gloria Medicinae. Całe swoje życie zawodowe poświęcił rozwojowi chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej.

Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn życzył wszystkim studentom i pracownikom by nowy roku akademicki był czasem wykorzystanych szans rozwoju i budowy znakomitej przyszłości Uniwersytetu.

Tym samym rok akademicki 2013/2014 został rozpoczęty.

Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit!

Relacja z inauguracji w Telewizji Regionalnej >>