COVID-19    WRACAMY NA ZAJĘCIA STACJONARNE  

Drugi nabór na studia drugiego stopnia oraz studia pomostowe

Drugi nabór na studia drugiego stopnia oraz studia pomostowe

drugi naborW dniu dzisiejszym zostaną ogłoszone wyniki na studia pomostowe dla pielęgniarek z drugiego naboru. Osoby zakwalifikowane na studia pomostowe powinny dostarczyć dokumenty na studia 27 września do godz. 16:00 do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Do 26 września 2013 r. można było starać się o przyjęcie na studia II stopnia, a do 25 września 2013 r. na studia pomostowe w Collegium Medicum UMK.

Dzisiaj odbywają się również rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów na studia drugiego stopnia z drugiego naboru. Szczegółowe informacje znajdują się w tabeli poniżej.

Drugi nabór dotyczył kierunków:

  WYDZIAŁ LEKARSKI
 • BIOTECHNOLOGIA - stacjonarne
 • BIOTECHNOLOGIA - niestacjonarne (wieczorowe)

 • WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY
 • KOSMETOLOGIA - niestacjonarne zaoczne

 • WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
 • DIETETYKA - stacjonarne
 • PIELĘGNIARSTWO - stacjonarne
 • PIELĘGNIARSTWO - niestacjonarne
 • POŁOŻNICTWO - niestacjonarne
 • FIZJOTERAPIA - niestacjonarne
 • FIZJOTERAPIA - niestacjonarne (wieczorowe)
 • ZDROWIE PUBLICZNE - niestacjonarne


Termin rejestracji w systemie IRK   do 26.09.2013 r.
Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej   do 26.09.2013 r.
Rozmowa kwalifikacyjna    27.09.2013 r. ul. Jagiellońska 13, budynek A 
   - biotechnologia s2 - godz. 8:00, aula B
   - biotechnologia nw2 - godz. 10:00, aula B
   - kosmetologia - godz. 8:00, parter, pok. 2A
   - dietetyka s2 - godz. 8:00-12:00, Sala Lustrzana
   - pielęgniarstwo s2 - godz. 12:00-18:00, aula B
   - pielęgniarstwo n2 - godz. 12:00-18:00, aula B
   - położnictwo n2 - godz. 12:00, Sala Lustrzana
   - fizjoterapia n2 - godz. 10:00, Sala Senacka
   - fizjoterapia nw2 - godz. 8:00-10:00, Sala Senacka
   - zdrowie publiczne n2 - godz. 8:00, budynek F, niski parter, pok. 010
Ogłoszenie wyników - list zakwalifikowanych    30.09.2013 r.
Termin przyjmowania dokumentów   1-3.10.2013 r.

 • STUDIA POMOSTOWE - PIELĘGNIARSTWO niestacjonarne I stopnia - ścieżka A, B i C

Termin rejestracji w systemie IRK   do 25.09.2013 r.
Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej       do 25.09.2013 r.
Rozmowa kwalifikacyjna    26.09.2013 r. godz. 12:00, ul. Jagiellońska 15, budynek F, sala 41 
Ogłoszenie wyników   27.09.2013 r.
Termin przyjmowania dokumentów   27.09.2013 r.


s2 - studia stacjonarne drugiego stopnia
nw2 - studia niestacjonarne (wieczorowe) drugiego stopnia
n2 - studia niestacjonarne drugiego stopnia