Drugi nabór na studia drugiego stopnia oraz studia pomostowe

Drugi nabór na studia drugiego stopnia oraz studia pomostowe

drugi naborW dniu dzisiejszym zostaną ogłoszone wyniki na studia pomostowe dla pielęgniarek z drugiego naboru. Osoby zakwalifikowane na studia pomostowe powinny dostarczyć dokumenty na studia 27 września do godz. 16:00 do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Do 26 września 2013 r. można było starać się o przyjęcie na studia II stopnia, a do 25 września 2013 r. na studia pomostowe w Collegium Medicum UMK.

Dzisiaj odbywają się również rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów na studia drugiego stopnia z drugiego naboru. Szczegółowe informacje znajdują się w tabeli poniżej.

Drugi nabór dotyczył kierunków:

  WYDZIAŁ LEKARSKI
 • BIOTECHNOLOGIA - stacjonarne
 • BIOTECHNOLOGIA - niestacjonarne (wieczorowe)

 • WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY
 • KOSMETOLOGIA - niestacjonarne zaoczne

 • WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
 • DIETETYKA - stacjonarne
 • PIELĘGNIARSTWO - stacjonarne
 • PIELĘGNIARSTWO - niestacjonarne
 • POŁOŻNICTWO - niestacjonarne
 • FIZJOTERAPIA - niestacjonarne
 • FIZJOTERAPIA - niestacjonarne (wieczorowe)
 • ZDROWIE PUBLICZNE - niestacjonarne


Termin rejestracji w systemie IRK   do 26.09.2013 r.
Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej   do 26.09.2013 r.
Rozmowa kwalifikacyjna    27.09.2013 r. ul. Jagiellońska 13, budynek A 
   - biotechnologia s2 - godz. 8:00, aula B
   - biotechnologia nw2 - godz. 10:00, aula B
   - kosmetologia - godz. 8:00, parter, pok. 2A
   - dietetyka s2 - godz. 8:00-12:00, Sala Lustrzana
   - pielęgniarstwo s2 - godz. 12:00-18:00, aula B
   - pielęgniarstwo n2 - godz. 12:00-18:00, aula B
   - położnictwo n2 - godz. 12:00, Sala Lustrzana
   - fizjoterapia n2 - godz. 10:00, Sala Senacka
   - fizjoterapia nw2 - godz. 8:00-10:00, Sala Senacka
   - zdrowie publiczne n2 - godz. 8:00, budynek F, niski parter, pok. 010
Ogłoszenie wyników - list zakwalifikowanych    30.09.2013 r.
Termin przyjmowania dokumentów   1-3.10.2013 r.

 • STUDIA POMOSTOWE - PIELĘGNIARSTWO niestacjonarne I stopnia - ścieżka A, B i C

Termin rejestracji w systemie IRK   do 25.09.2013 r.
Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej       do 25.09.2013 r.
Rozmowa kwalifikacyjna    26.09.2013 r. godz. 12:00, ul. Jagiellońska 15, budynek F, sala 41 
Ogłoszenie wyników   27.09.2013 r.
Termin przyjmowania dokumentów   27.09.2013 r.


s2 - studia stacjonarne drugiego stopnia
nw2 - studia niestacjonarne (wieczorowe) drugiego stopnia
n2 - studia niestacjonarne drugiego stopnia