Nasz chór na festiwalu w Macedonii

Nasz chór na festiwalu w Macedonii

 

chor CM_UMKW dniach 22-26 sierpnia 2013 r. Chór Collegium Medicum weźmie udział w międzynarodowym przeglądzie chórów Ohrid Choir Festival w Macedonii. Dyrygować będzie Profesor Janusz Stanecki.

Chór Collegium Medicum składa się zarówno ze studentów, jak i absolwentów naszej Uczelni. Uczestniczy on czynnie w życiu Collegium Medicum UMK, biorąc udział w licznych okolicznościowych koncertach. Zespół prowadzi ożywioną działalność artystyczną koncertując na terenie miasta, regionu, kraju, a także za granicą. Podróżując po krajach Europy, bierze udział w wielu konkursach i festiwalach, w których wielokrotnie zdobywa prestiżowe nagrody.

Na program artystyczny Chóru składają się utwory muzyki chóralnej a cappella oraz dzieła wokalno-instrumentalne. Chór prezentuje dorobek różnych epok od renesansu aż po współczesność, sięgając w swoim programie po bogactwo stylistyczne muzyki ludowej, sakralnej, ortodoksyjnej, gospel i rozrywkowej. W dorobku Chóru znajdują się również nagrania dokonane przez regionalne i centralne radio i telewizję.

Więcej informacji na temat festiwalu znajduje się pod adresem:

http://www.ohridchoirfestival.com/