Centrum Transferu Technologii UMK

Centrum Transferu Technologii UMK

puzleOd lipca 2013 r. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu realizuje projekt pn. "Uruchomienie i rozwój działalności Centrum Transferu Technologii UMK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". Projekt powołania na naszej uczelni spółki celowej komercjalizującej wiedzę znalazł się wśród laureatów I Konkursu "SPIN-TECH", prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Zadaniem CTT UMK będzie wdrażanie technologii, wynalazków i rozwiązań opracowywanych na naszej uczelni, a także pomoc ich twórcom w procesie komercjalizacji. Docelowo CTT UMK będzie działać jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której stuprocentowy udział posiadać będzie Uniwersytet. CTT UMK Sp. z o.o. będzie także powoływać dalsze spółki spin-off w celu realizacji konkretnych przedsięwzięć komercjalizacyjnych. W ramach projektu planuje się przeprowadzić minimum dwa przykłady znaczącego transferu technologii do gospodarki.

Projekt prowadzony jest przez Pawła Matlakiewicza z Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UMK w Toruniu, natomiast osobą odpowiedzialną za działania projektowe w kampusie bydgoskim jest Rafał Michalski - kierownik Działu Programów Międzynarodowych i Współpracy z Gospodarką CM.

Dzięki projektowi naukowcy z Collegium Medicum UMK będą mogli skomercjalizować wyniki swoich badań m.in. poprzez zakładanie spółek spin-off oraz rozwijanie kontaktów z partnerami gospodarczymi, mającymi potencjał do wejścia w skład określonych konsorcjów naukowo-przemysłowych.

www.ctt.umk.pl

Szczegółowych informacji o projekcie udziela:
mgr Rafał Michalski
Dział Programów Międzynarodowych i Współpracy z Gospodarką CM
tel. 52 585-36-91
e-mail: rafal.michalski@cm.umk.pl