HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Dofinansowanie z Komisji Europejskiej

Dofinansowanie z Komisji Europejskiej

Collegium Medicum UMK reprezentuje Polskę w projekcie ,,ELLAN - European Later Life Active Network” (Europejska Sieć Aktywnej Późnej Starości), którego dofinansowanie zatwierdziła Komisja Europejska 16 lipca 2013 r. Konsorcjum uczestniczące w projekcie składa się z 28 uczestników z 26 państw.

Celem niniejszego projektu jest opracowanie europejskich ram kompetencji do pracy z osobami starszymi w zakresie opieki zdrowotnej i opieki społecznej. Projekt zwiększy wielostronną współpracę między instytucjami szkolnictwa wyższego w Europie oraz ułatwi rozwój i wymianę innowacyjnych praktyk w dziedzinie edukacji i szkoleń na poziomie szkolnictwa wyższego.

Wartość projektu wynosi 799.612 euro, z tego dofinansowanie z Komisji Europejskiej obejmie 599.709 euro. Projekt jest współfinansowany w ramach Programu LLP Erasmus.

Okres realizacji projektu to 1.10.2013 – 30.09.2016. Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu ze strony Collegium Medicum UMK jest Dział Programów Międzynarodowych CM.

Więcej informacji o projekcie >>