Konsultant w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej

Konsultant w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej

prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-SzaflarskaProfesor Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK została powołana na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej podczas XXXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego w Krakowie.

Profesor Mieczysława Czerwionka-Szaflarska specjalizuje się w chorobach dzieci, alergologii i gastroenterologii. Kliniką Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy kieruje od 1988 roku. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w Państwowym Szpitalu Klinicznym w Zabrzu oraz Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Od roku 1973 jest związana zawodowo z Bydgoszczą, gdzie początkowo pracowała w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym, a następnie - w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza.

Profesor Mieczysława Czerwionka-Szaflarska pełniła również szereg funkcji akademickich. W latach 1990-1996 była Dziekanem Wydziału Lekarskiego ówczesnej Akademii Medycznej im. L. Rydygiera w Bydgoszczy. W latach 1996-1999 objęła stanowisko Prorektora ds. Studenckich, a w latach 2002-2004 stanowisko Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. W latach 2004-2005 pełniła funkcję Pełnomocnika Rektora UMK ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Collegium Medicum UMK. Ponadto, była również konsultantem wojewódzkim w dziedzinie pediatrii.