Konferencja kardiologiczna

Konferencja kardiologiczna

konferencja2013W dniach 21-22 czerwca 2013 r. w budynku Opery Nova w Bydgoszczy odbyła się szósta międzynarodowa konferencja naukowa „Platelets and Coronary Interventions”.
Patronat nad konferencją organizowaną przez Klinikę Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK obieli: JM Rektor UMK, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Integracja i Współpraca oraz lokalne media.

Spotkanie otworzył dr hab. Michał Szpinda, prof. UMK świetnym wykładem pt. „Andreas Vesalius: a true Renaissance man“. Następnie wystąpienia mieli wybitni naukowcy z Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Holandii oraz Korei Południowej, a także przedstawiciele naszej Uczelni: dr hab. Grzegorz Grześk, prof. UMK; dr hab. Marek Koziński i lek. Karolina Obońska. W drugim dniu czynny udział brali naukowcy z Austrii, Węgier, Izraela, Włoch, Szwajcarii oraz z kilku polskich ośrodków. W tej części konferencji Collegium Medicum UMK było reprezentowane przez prof. dr hab. Jacka Kubicę oraz dr Eliano Pio Navarese.

Coroczne spotkania wybitnych naukowców całego świata zajmujących się kardiologią interwencyjną i płytkami krwi owocują nie tylko bardzo ożywioną dyskusją, ale także nawiązaniem bliskiej współpracy naukowej Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum UMK z ośrodkami w Stanach Zjednoczonych, Włoszech i Korei Południowej.

Na podkreślenie i słowa podziękowania zasługuje liczny udział i wsparcie organizacyjne studentów, z których wielu jest zaangażowanych w badania naukowe.

Oddział TVP w Bydgoszczy
w programie "Zbliżenia" 21 czerwca 2013 r.
przedstawił krótką relację z konferencji >>

(od 03:04 minuty)