Doktor honoris causa

Doktor honoris causa

Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Mackiewicz - zdjęcieSenat UMK na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2013 r. po rozpatrzeniu wniosku Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK nadał Profesorowi Zygmuntowi Mackiewiczowi tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.     

Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest akademickim tytułem honorowym nadawanym przez Senat UMK osobom szczególnie zasłużonym dla życia naukowego, kulturalnego, społecznego lub politycznego.

Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Mackiewicz, będący jednym z twórców Akademii Medycznej w Bydgoszczy, przez ponad dwadzieścia lat kierował Kliniką Chirurgii Ogólnej i Naczyń. Jest wybitnym specjalistą w dziedzinie chirurgii naczyniowej. Jego kariera zawodowa wypełniona jest licznymi sukcesami w zakresie organizacji służby zdrowia regionu kujawsko–pomorskiego. Wielokrotnie organizował konferencje chirurgiczne, a w latach 1997-1999 był prezesem Towarzystwa Chirurgów Polskich. Aktualnie, jako emerytowany profesor, jest pracownikiem Zakładu Klinicznych Podstaw Fizjoterapii w II Katedrze Kardiologii na wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK.