AIP zaprasza

AIP zaprasza

aip12 czerwca 2013 r. pracownicy Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Collegium Medicum UMK będą zachęcać do aktywności w okresie letnim w zakresie przedsiębiorczości. Akcja prowadzona będzie w budynku audytoryjnym (ul. M. Curie Skłodowskiej 9 w Bydgoszczy) oraz w budynku „A” (ul. Jagiellońska 13 w Bydgoszczy) w godzinach od 10:00 do 13:00.

Zapraszamy!

Działające od 2004 r. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości stanowią największą sieć inkubatorów przedsiębiorczości w Europie. Nadrzędnym celem funkcjonowania inkubatorów jest budowa korzystnych relacji dla rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych inwestorów. AIP powstają przy uczelniach całej Polski, oferując młodym przedsiębiorcom wsparcie niezbędne do podjęcia własnej działalności gospodarczej i funkcjonowania w warunkach wolnorynkowych.

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Collegium Medicum UMK mieści się przy ul. Jagiellońskiej 13 w budynku „A” na I piętrze, w pokoju nr 7.
tel. 785-805-059
http://www.aip.bydgoszcz.pl/