Sukces na Konferencji SKN

Sukces na Konferencji SKN

konferencja Aleksander WesołowskiAleksander Wesołowski, student drugiego roku studiów I stopnia na kierunku zdrowie publiczne Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK, został laureatem konkursu organizowanego podczas Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych.

Konferencja „Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w badaniach młodych naukowców" organizowana była 7 czerwca 2013 r. przez Wydział Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W panelu poświęconym naukom o zdrowiu Aleksander Wesołowski zajął drugie miejsce prezentując autorską pracę pt. „Znaczenie rehabilitacji w redukcji kosztów chorób na przykładzie leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc".

Finalista należy do koła naukowego Ekonomia w Medycynie, w Sekcji Farmakoekonomiki i Oceny Technologii Medycznych. Koło funkcjonuje przy Zakładzie Ekonomiki Zdrowia w Katedrze Zdrowia Publicznego. Opiekunem koła jest dr n. ekon. Anna Hnatyszyn-Dzikowska.