Dzień wolny

Dzień wolny

slonceDecyzją Rektora UMK 31 maja 2013 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych i od pracy dla pracowników UMK niebędących nauczycielami akademickimi.
30 maja 2013 r. jest dniem ustawowo wolnym od pracy.
Wolne dotyczy zarówno studentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.
pdfZarządzenie nr 67 Rektora UMK z dnia 23 maja 2013 r.