Nowe uprawnienia Wydziału Farmaceutycznego

Nowe uprawnienia Wydziału Farmaceutycznego

Decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dniem 29 kwietnia 2013 r. Wydziałowi Farmaceutycznemu przyznano uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk farmaceutycznych.

Decyzja Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów została wydana na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz 595 ze zm. Dz. U. z 2005r. nr 164, poz 1365).

WF doktoryzowanie