Akademicka Grupa Ratownicza w akcji

Akademicka Grupa Ratownicza w akcji

1W dniach 9-11 maja 2013 r. w Białymstoku odbyły się IV Ogólnopolskie Zawody Uczelni Medycznych w Ratownictwie Medycznym. W ogólnej klasyfikacji drużyna Collegium Medicum UMK zajęła 9 miejsce na 20 startujących zespołów.      
  
Naszą Uczelnię reprezentował zespół Akademickiej Grupy Ratowniczej w składzie:

 • kierownik zespołu: Michał Brykalski - zdrowie publiczne I rok, II stopień
 • zawodnik zespołu: Patryk Preis - ratownictwo medyczne III rok
 • zawodnik zespołu: Anna Narodzonek - ratownictwo medyczne II rok
 • zawodnik rezerwowy: Radosław Perkowski - ratownictwo medyczne II rok

2Zawody odbyły się w jednym z najnowocześniejszych centrów symulacji medycznej w Polsce, a poziom rywalizacji był bardzo wysoki. Dodatkową atrakcją była możliwość dokładnego zapoznania się z nowoczesnym sprzętem do edukacji, np. symulatorami pacjenta iStan, które są przyszłością nauczania na kierunkach medycznych.

Zadania i klasyfikacja zespołu w poszczególnych konkurencjach:

 • Zimny Maj - zadanie polegało na rozpoznaniu i wdrożeniu prawidłowego postępowania z pacjentem z OZW STEMI, ewakuacji pacjenta do symulatora karetki, rozpoznaniu NZK i wykonaniu zaawansowanych czynności resuscytacyjnych podczas transportu pacjenta do szpitala. Mężczyznę udało się odratować i bezpiecznie dowieźć do pracowni hemodynamiki Kliniki Kardiologii.
  Klasyfikacja: 3 miejsce

 • Rain Man - zespół został wezwany do krwotoku mężczyzny, na miejscu okazało się, że miejsce zdarzenia jest niebezpieczne ponieważ sprawcą stanu pacjenta jest jego córka, która zaatakowała go nożem. Córka cierpi na chorobę psychiczną i jej agresja związana była z nieprzyjmowaniem leków. Dodatkowym utrudnieniem był stan matki, która w zaistniałej sytuacji doznała szoku. Zespół miał zatem trzech pacjentów, którzy wymagali pomocy medycznej i użycia środków przymusu bezpośredniego.
  Klasyfikacja: 6 miejsce

 • Sąsiadka rodzi - reprezentanci naszej Uczelni musieli poradzić sobie z odebraniem porodu w warunkach przedszpitalnych. Po prawidłowym postępowaniu ratowników dziecko 5 minut po porodzie uzyskało 10 punktów w skali APGAR.
  Klasyfikacja: 6 miejsce

 • Terrorysta - zadanie polegało na współpracy zespołów ratownictwa medycznego z oddziałem antyterrorystycznym policji. Prawidłowe podporządkowanie się dowodzącemu akcją skutkowało odnalezieniem terrorysty, który próbował popełnić samobójstwo poprzez typowe powieszenie. Postępowanie polegało na szybkim i bezpiecznym (stabilizując kręgosłup szyjny) odcięciu pacjenta oraz wykonaniu zaawansowanych czynności resuscytacyjnych. Terrorystę również udało się odratować.
  Klasyfikacja: 6 miejsce.

 • Zadanie nocne: polegało na prawidłowym postępowaniu z poszkodowanym w wypadku masowym zgodnie z standardami ITLS.
  Klasyfikacja: 14 miejsce.

3Szczególne podziękowania uczestnicy zawodów składają dr n. med. Iwonie Urbanowicz - starszemu wykładowcy w Katedrze Medycyny Ratunkowej i Katastrof na Wydziale nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK za ogromnie wsparcie w przygotowaniach i w trakcie zawodów, a także Katedrze Medycyny Ratunkowej i Katastrof oraz firmie Agamed za udostępnienie niezbędnego sprzętu.

Więcej zdjęć znajdziecie na profilu Akademickiej Grupy Ratowniczej Collegium Medicum UMK na facebooku: https://www.facebook.com/AkademickaGrupaRatownicza  

4  5  6  7

Fot.: Akademicka Grupa Ratownicza Collegium Medicum UMK