Wnioski o miejsce w Domu Studenckim

Wnioski o miejsce w Domu Studenckim

dokumentyDo 29 maja 2013 r. studenci mogą składać dokumenty o przyznanie miejsca w Domu Studenckim na rok akademicki 2013/2014 (dotyczy to wyłącznie osób obecnie studiujących, a nie kandydatów na studia).
Student, który w bieżącym roku otrzymuje stypendium socjalne składa wyłącznie podanie z wysokością dochodu potwierdzoną przez pracownika właściwego dziekanatu (bez pozostałych dokumentów). Pozostali studenci składają wnioski wraz z załącznikami zgodnie z Regulaminem przyznawania miejsc oraz funkcjonowania rad mieszkańców w domach studenckich UMK.

Miejsce składania dokumentów:
Dział Dydaktyki CM
ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
Budynek A (Prorektorat), II p., pok. 12

Uwaga! - 31 maja 2013 r. Dział Dydaktyki CM jest zamknięty.