Oddaj krew

Oddaj krew

krew124 maja 2013 r. w godz. 13:00 - 16:00 organizacje studenckie przy Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy organizują akcję oddawania krwi.

W związku ze zbliżającym się Dniem Diagnosty Laboratoryjnego (26.05.2013) STDL i Młoda Farmacja pragnie zachęcić mieszkańców Bydgoszczy do czynnego włączenia się w akcję krwiodawstwa. Krew będzie można oddać w autobusie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Na specjalnie przygotowanych stanowiskach będzie można również dokonać pomiaru ciśnienia krwi, poziomu glukozy oraz wskaźnika BMI.

Miejsce akcji: ul. Świetojańska 20, Bydgoszcz
Termin: 24.05.2013 r. godz. 13-16 
Organizatorzy:
    - Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych przy Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy
    - Młoda Farmacja

Zapraszamy!

Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych >>
Młoda Farmacja >>

krew24052013