Promujemy zdrowie

Promujemy zdrowie

11 maja 2013 r. Collegium Medicum UMK organizowało imprezy promujące zdrowie:
- festyn prozdrowotny „Pielęgniarka i położna w życiu rodziny” - FOTOREPORTAŻ >>
- Dzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy - FOTOREPORTAŻ >>