II Ogólnopolska Konferencja Doktorantów „Per Scientiam ad Salutem Aegroti”

II Ogólnopolska Konferencja Doktorantów „Per Scientiam ad Salutem Aegroti”

11W dniach 26-27 kwietnia 2013 r. Collegium Medicum UMK gościło 220 doktorantów i młodych naukowców z całej Polski, podczas II edycji konferencji objętej patronatem Prorektora ds. Collegium Medicum prof. dr. hab. Jana Styczyńskiego.
W tym roku uczestnikami byli reprezentanci wszystkich krajowych uczelni medycznych, a także jednostek naukowych i badawczych CMKP i PAN. Podczas konferencji zostały zaprezentowane prace w czterech odrębnych kategoriach tematycznych, tj. sesji klinicznej, biomedycznej i nauk podstawowych, ogólnomedycznej i nauk o zdrowiu, a także sesji plakatowej.

8Organizatorem, opiekunem i przewodniczącym komitetu naukowego konferencji był Kierownik Studiów Doktoranckich prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk, który wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Transplantacja: Akt miłości czy solidarności”.

Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był mgr Maciej Nowacki – członek Rady Doktorantów UMK.

Podczas konferencji wręczono po raz pierwszy Nagrody Rady Doktorantów Colegium Medicum UMK i STN Collegium Medicum UMK za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju naukowego środowiska doktorantów i studentów Collegium Medicum UMK (obejmującą także okres - Akademii Medycznej w Bydgoszczy).
Laureatami ww. nagród wręczonych podczas inauguracji otwarcia konferencji w obecności władz uczelni i władz dziekańskich zostali:

  • dr n. med. Maria Bogdan z Katedry Kardiologii i Chorób Wewnętrznych
  • dr n. med. Michał Wiciński z Katedry i Zakładu Farmakologii i Terapii

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za udział, a władzom uczelni w tym w szczególności Panu Rektorowi Prof. Janowi Styczyńskiemu, a także Panu Dziekanowi Prof. Jackowi Kubicy za możliwość organizacji konferencji i otrzymaną pomoc. Dziękujemy także wszystkim działom, a w szczególności działowi Promocji CM UMK za udzielone wsparcie i poświęcony czas.

1  13  12
7  11  9