Erasmus - wyjazdy zagraniczne - rekrutacja

Erasmus - wyjazdy zagraniczne - rekrutacja

erasmusDział Programów Międzynarodowych CM informuje o możliwości wyjazdów zagranicznych dla studentów Wydziału Lekarskiego w ramach programu ERASMUS w roku akademickim 2013/2014.

Studenci mogą składać dokumenty aplikacyjne do 10 maja 2013 r. 
w Dziale Programów Międzynarodowych CM
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, budynek audytoryjny, I piętro, p. 17
tel. (52) 585-36-91
e-mail: erasmus@cm.umk.pl  

Dokumenty aplikacyjne powinny składać się z:

  • wypełnionego formularza aplikacyjnego on-line, znajdującego się na stronie internetowej UMK (www.umk.pl/wspolpraca/forms/se_wniosek),
  • zaświadczenia z Dziekanatu Wydziału Lekarskiego o uzyskanej średniej z całego toku studiów.

O zakwalifikowaniu do wyjazdu w ramach programu ERASMUS decydować będzie średnia ocen oraz pozytywny wynik z egzaminu z języka obcego albo ocena widniejąca na zaświadczeniu o znajomości języka obcego.
W oparciu o te dwa kryteria stworzona będzie lista rankingowa, na podstawie której Komisja Rekrutacyjna decydować będzie o zakwalifikowaniu do wyjazdu.

Przewidywane terminy egzaminów językowych to:
13.05.2013 r. godz. 10:30 obowiązkowy egzamin pisemny z języka angielskiego.
13.05.2013 r. godz. 12:00 obowiązkowy egzamin pisemny z języka niemieckiego.

Student, który składa wniosek o wyjazd na uczelnię, na której językiem wykładowym jest inny język niż język angielski lub język niemiecki, zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o dotychczas uzyskanych kompetencjach językowych.

pdfLista uczelni zagranicznych wraz z liczbą dostępnych miejsc >>

Wnioski o wyjazd na uczelnie zagraniczne spoza wymienionych nie będą rozpatrywane.