HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Studenci nagrodzeni

Studenci nagrodzeni

pucharStudenci Wydziału Lekarskiego Weronika Bereźnicka, Anna Wolnik i Kamil Świergosz zdobyli I miejsce oraz nagrodę publiczności za pracę „Pacjent jako klient” podczas V Bydgoskiego Kongresu Studenckich Kół Naukowych pn. „Studenci Miastu i Regionowi”.

Kongres, który odbył się w dniach 17-18 kwietnia 2013 r. jest interdyscyplinarnym spotkaniem Studenckich Kół Naukowych uczelni wyższych naszego regionu, podczas którego prezentowany jest dorobek naukowy poszczególnych kół naukowych.

Nasi studenci są reprezentantami nowo powstałego SKN Humanistyczne Podstawy Medycyny przy Katedrze Pediatrii, Hematologii i Onkologii, którego opiekunem naukowym jest dr n. med. Aldona Katarzyna Jankowska.

Gratulujemy!