Sukces studentów farmacji

Sukces studentów farmacji

mf nowe_logoStudenci V roku farmacji Collegium Medicum UMK Katarzyna Ciemna i Marcin Bajerowski zajęli II miejsce w VI Ogólnopolskim Konkursie Opieki Farmaceutycznej organizowanym przez „Młodą Farmację”. Tegoroczna edycja konkursu odbyła się 9 marca 2013 r. w Poznaniu i towarzyszył jej Ogólnopolski Kongres Naukowy.

W pierwszym, pisemnym etapie konkursu uczestnicy musieli przedstawić plan opieki farmaceutycznej i określić cele terapii pacjenta z chorobą przewlekłą. Rozwiązywali również problemy, z jakimi farmaceuci spotykają się w codziennej pracy w aptece (problemy lekowe, dobór leków OTC, promocja zdrowia). Do części ustnej konkursu zakwalifikowały się trzy najlepsze pary. Finaliści wcielali się w rolę farmaceutów przy pierwszym stole, wykazując się nie tylko wiedzą teoretyczną z zakresu farmakoterapii, prawa farmaceutycznego oraz etyki zawodu, ale również umiejętnościami praktycznymi.

Konkurs wygrała drużyna z MF Poznań, natomiast III miejsce zdobyli reprezentanci MF Gdańsk. Jury podkreśliło wysoki poziom przygotowania uczestników.

Młoda Farmacja jest Zespołem Sekcji Studenckich Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Zespół Sekcji opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków i jest największą organizacją studencką w Polsce skupiającą studentów farmacji oraz młodych absolwentów tego kierunku. Młoda Farmacja stanowi jeden z Zespołów Sekcji Naukowych Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, a poprzez sekcje lokalne aktywnie uczestniczy w życiu poszczególnych Uczelni.

Gratulujemy wygranym i życzymy dalszych sukcesów!