Międzynarodowy sukces naszego doktoranta

Międzynarodowy sukces naszego doktoranta

Nowacki MaciejMaciej Nowacki, doktorant Zakładu Inżynierii Tkankowej Wydziału Lekarskiego i jednocześnie student IV roku kierunku lekarskiego, otrzymał prestiżową, pierwszą nagrodę za pracę naukową i dokonania badawcze w zakresie prac związanych z tematem doktoratu.

Nagroda jako jedna z trzech została przyznana podczas 24 Międzynarodowego Kongresu Leczenia Nowotworów w Paryżu. Jury konkursowe stanowili przedstawiciele Towarzystwa Onkologicznego Paryskich Szpitali Akademickich, Francuskiej Narodowej Akademii Chirurgii i Europejskiego Towarzystwa Onkologicznego (ESMO).

Nowacki badaniaMaciej Nowacki od 2004 roku aktywnie prowadzi badania z zakresu eksperymentalnej chirurgii onkologicznej, transplantacyjnej i medycyny regeneracyjnej pod opieką prof. dr hab. Tomasza Drewy. Zakres jego doktoratu dotyczy zastosowania opatrunków hemostatycznych o działaniu onkostatycznym w chirurgii raka nerki. Wykorzystuje w tych badaniach wnioskowane do ochrony patentowej opatrunki. Badania prowadzi na ludzkim nowotworze RCC który jest zaindukowany u myszy. Jest laureatem kilkunastu międzynarodowych i ogólnopolskich nagród i stypendiów, a także absolwentem staży naukowych na terenie USA, Niemiec, Austrii i Szwecji.

Nowacki dyplomWspółautorami sukcesu i laureatami nagrody są również:

  • lek. Arkadiusz Jundziłł
  • mgr Tomasz Kloskowski (uczestnik studiów doktoranckich)
  • Dominik Tyloch (student VI roku kierunku lekarskiego)
  • oraz koordynujący badania i kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Tomasz Drewa

Serdecznie gratulujemy!