Odznaczenia dla naszych pracowników

Odznaczenia dla naszych pracowników

4Podczas uroczystości obchodów Święta Uczelni 19 lutego 2013 r. Senat UMK uhonorował pracowników Collegium Medicum UMK medalami za szczególny wkład w rozwój Uniwersytetu oraz długoletnią służbę. Podczas obchodów zostały również wręczone dyplomy doktora habilitowanego.

Wyjątkowe wyróżnienie - medal za zasługi położone dla rozwoju Uczelni otrzymał prof. dr hab. Roman Mazur, twórca Katedry i Kliniki Neurologii, którą kierował od początku jej powstania w 1985 r. do 1999 roku i z którą jest związany do dnia dzisiejszego. Więcej informacji >>

Ponadto medalami za długoletnią służbę uhonorowani zostali zasłużeni pracownicy naukowi i administracyjni Collegium Medicum UMK. Medale przyznano w kategoriach:

Medale Złote za Długoletnią Służbę:

 • prof. dr hab. Marcin Dramiński
 • prof. dr hab. Józef Kędziora
 • prof. dr hab. Marek Grabiec
 • prof. dr hab. Jerzy Krysiński
 • prof. dr hab. Danuta Rość
 • prof. dr hab. Ryszard Oliński
 • dr hab. Tomasz Załuski, prof. UMK
 • dr Barbara Mucha
 • dr Andrzej Lewandowski
 • mgr Teresa Kosik

Medale Srebrne za Długoletnią Służbę:

 • prof. dr hab. Marek Harat
 • dr Jan Błażejewski
 • dr Robert Bujak
 • mgr inż. Lidia Król-Durmowicz

Medale Komisji Edukacji Narodowej:

 • prof. dr hab. Wojciech Hagner
 • prof. dr hab. Andrzej Kurylak
 • prof. dr hab. Bożena Modzelewska-Banachiewicz
 • dr hab. Jacek Klawe, prof. UMK
 • dr hab. Piotr Cysewski, prof. UMK
 • dr hab. Konrad Misiura, prof. UMK
 • dr Anna Wankiewicz
 • dr Robert Ślusarz

Dyplomy doktora habilitowanego nauk medycznych otrzymali:

 • dr hab. Beata Augustyńska
 • dr hab. Jacek Budzyński
 • dr hab. Małgorzata Łukowicz
 • dr hab. Dorota Olszewska-Słonina
 • dr hab. Zbigniew Serafin
 • dr hab. Jacek Szeliga
 • dr hab. Marcin Woźniak

7 4 2

1 3 8

9 11 10

12 5 6Fot. Andrzej Romański (UMK)