Na studia do Edynburga

Na studia do Edynburga

213 lutego 2013 r. na zaproszenie Prorektora ds. Collegium Medicum w naszej uczelni gościł przedstawiciel Uniwersytetu w Edynburgu, Profesor Jeremy Bradshaw, Dziekan Wydziału Lekarskiego oraz Medycyny Weterynaryjnej.

Celem wizyty było zapoznanie doktorantów naszej uczelni z bogatą ofertą stypendialną Uniwersytetu w Edynburgu. Oferta realizowana w ramach Polskiej Szkoły Medycyny wspiera wybranych kandydatów w podjęciu dalszych studiów lub badań na Uniwersytecie w Edynburgu i powiązanych z nim instytucji.

Program adresowany jest do polskich lekarzy naukowców:

  • w początkach ich kariery (zwykle w ciągu 10 lat od otrzymania dyplomu),
  • pracujących w polskich uczelniach medycznych i instytutach badawczych,
  • biegle władających językiem angielskim (potwierdzenie certyfikatami).

1Na spotkaniu obecna była mgr inż. Joanna Rybka, studentka studiów doktoranckich w Katedrze i Zakładzie Biochemii Collegium Medicum UMK, która aktualnie korzysta ze stypendium edynburskiego uniwersytetu. Przybliżyła ona uniwersytecką ofertę oraz udzieliła cennych rad i wskazówek, jak skorzystać z możliwości wyjazdu do Uniwersytetu w Edynburgu.

Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z oferty stypendialnej szkockiego uniwersytetu informujemy, że termin składania wniosków na kolejny rok akademicki 2013/2014 upływa 21 marca 2013 r.

Informacji na temat procedury składania wniosków oraz pomocy w aplikowaniu udziela Dział Programów Międzynarodowych CM. W celu sprawnego przygotowania propozycji wniosków prosimy o kontakt z ww. jednostką do końca lutego br.

Dział Programów Międzynarodowych CM
Tel. 52 585 36 91
e-mail: rafal.michalski@cm.umk.pl

3 4 5