Dotacja dla inżynierii tkankowej

Dotacja dla inżynierii tkankowej

inz tkn1Zakład Inżynierii Tkankowej Wydziału Lekarskiego otrzymał z końcem 2012 r. dotację finansową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację projektu "System do szerokogenomowej analizy ekspresji genów”.

Dotacja w wysokości 1.263.000 zł wiązana jest z zakupem aparatury naukowej stanowiącej dużą infrastrukturę badawczą w ramach projektu "System do szerokogenomowej analizy ekspresji genów", prowadzonego przez dr n. med. Martę Pokrywczyńską, adiunkta Zakładu Inżynierii Tkankowej, wraz ze współpracownikami.
Sfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego sprzęt został już zamontowany i inz tkn2jest efektywnie wykorzystywany w pierwszych pracach badawczych oraz szkoleniach studentów i naukowców, także z innych ośrodków naukowo-akademickich. Pierwsze projekty naukowe dotyczą badania ekspresji genów w nowotworach pęcherza moczowego u ludzi i są zaplanowane jako badania wieloośrodkowe.

Otrzymana dotacja należy do istotnych osiągnięć Zakładu Inżynierii Tkankowej i Wydziału Lekarskiego w 2012 roku.