Nasz głos w dyskusji „slawistycznej”

Nasz głos w dyskusji „slawistycznej”

zdj15 stycznia 2013 r. w magazynie PLoS ONE ukazał się artykuł zespołu genetyków z Katedry Medycyny Sądowej Collegium Medicum UMK współpracujących z Instytutem Biologicznych Problemów Północy w Magadanie (Federacja Rosyjska).

Polsko-rosyjski zespół badał pełne genomy mitochondrialne w populacjach słowiańskojęzycznych i porównywał je z genomami opisanymi dla innych populacji europejskich. Okazało się, że we współczesnych populacjach słowiańskich istnieją linie żeńskie, które powstały in situ, w Europie środkowo-wschodniej, przynajmniej 3-4 tys. lat temu.

- Wyniki naszych badań są dobrym przyczynkiem do dyskusji nad istnieniem ciągłości biologicznej w Europie środkowej od epoki brązu i żelaza. Owa ciągłość nie musiała być oczywiście tożsama z ciągłością kulturową. Zachowując maksymalną ostrożność we wnioskowaniu można stwierdzić, że zmianom kulturowym w Europie środkowej wczesnego średniowiecza, które wiąże się z krystalizowaniem oblicza wczesnej Słowiańszczyzny, niekoniecznie musiały towarzyszyć znaczące zmiany w puli genowej – komentuje prof. dr hab. n. med. Tomasz Grzybowski.

Artykuł w PLoS ONE jest dostępny w wersji pełnotekstowej.

Zachęcamy również do zapoznania się z notatką pochodzącą z serwisu PAP „Nauka w Polsce” >>