KRASP apeluje

KRASP apeluje

logo KRASPKonferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich wystąpiła z apelem do Parlamentu i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie najwyższego priorytetu rozwojowi szkolnictwa wyższego, nauki i kultury. Jednocześnie sygnatariusze odezwy składają deklarację aktywnego włączenia się w procesy wprowadzania zmian na rzecz przyspieszenia rozwoju kraju i wzrostu jego pozycji międzynarodowej.

Sygnotariuszami apelu są:

  • Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich KRASP,
  • Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego RGNiSW,
  • Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich KRZaSP
  • Prezes Fundacji Rektorów Polskich FRP.

Prosimy o zapoznanie się z treścią apelu >>