HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Lekcje w gimnazjum

Lekcje w gimnazjum

unplugged„Lekcje w gimnazjum” to inicjatywa pracowników Katedry i Zakładu Toksykologii, której celem są spotkania z młodzieżą i rozmowy na temat promocji zdrowia i profilaktyki. Dyskusje poświęcone są przede wszystkim konsekwencjom używania substancji psychoaktywnych.

Pierwsze spotkanie odbyło się w ramach programu „UNPLUGGED” w gimnazjum nr 32 im. Roberta Schumana w Bydgoszczy. W wykładzie mgr Pauliny Szatkowskiej pt. „Narkotyki – fakty i mity” uczestniczyły klasy 2 i 3 gimnazjum.

Program „UNPLUGGED”jest projektem profilaktyki uniwersalnej adresowanym do uczniów w wieku 12-16 lat, opartym na modelu wszechstronnego wpływu społecznego. Jest on realizowany przez szkoły podstawowe i gimnazjalne z różnych terenów Polski. Jego celem jest ograniczanie inicjacji używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki). Program składa się z 12 lekcji, które koncentrują się na umiejętnościach życiowych, przekonaniach normatywnych i wiedzy o substancjach psychoaktywnych. Program powstał w ramach międzynarodowego projektu EU - Drug Abuse Prevention, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Autorami programu jest grupa ekspertów z 7 krajów UE – Belgii, Niemiec, Hiszpanii, Grecji, Włoch, Austrii i Szwecji.

Szatkowska PaulinaProwadząca zaprezentowała uczniom prezentację multimedialną przedstawiającą najważniejsze grupy środków uzależniających oraz konsekwencje ich używania. Prelekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem słuchaczy. Po wystąpieniu zostały anonimowo spisane nurtujące uczniów pytania, dotyczące narkomanii oraz używek. Na te pytania pracownicy Katedry i Zakładu Toksykologii udzielą odpowiedzi pisemnie i prześlą pocztą elektroniczną. Zostaną one potem omówione w trakcie zajęć lekcyjnych.

Wszystkie szkoły gimnazjalne zainteresowane lekcjami z pracownikami Katedry i Zakładu Toksykologii Collegium Medicum UMK proszeni są o kontakt z mgr Pauliną Szatkowską: paulina.szatkowska@cm.umk.pl