Medyczna Środa

Medyczna Środa

woda16 stycznia 2013 r. o godz. 18:00 dr n. med. Maciej W. Socha, wykładem pt. „Wypadająca macica. Uroginekologia. Nowa dyscyplina medycyny - od wieków te same dolegliwości kobiet” zakończy XII edycję wykładów popularnonaukowych „Medyczna Środa”.

Zaburzenia statyki narządów miednicy mniejszej i nietrzymanie moczu u kobiet stanowią problem społeczny dotykający znacznej ilości kobiet, który doprowadza do zmian anatomicznych i czynnościowych w funkcjonowaniu żeńskich narządów płciowych oraz układu moczowego i pokarmowego. Rozpowszechnienie schorzeń uroginekologicznych powoduje wzrost ich występowania z 25% u kobiet w trzeciej dekadzie życia do ponad 80% w siódmej dekadzie życia. Do niedawna problemy te traktowane były jako „naturalny” element starzenia się kobiet. Dynamiczny postęp w technikach diagnostycznych i stosowanym leczeniu spowodował wykształcenie się nowej specjalizacji medycznej - uroginekologii, zajmującej się badaniami nad anatomią dna miednicy oraz patofizjologią aparatu stabilizującego narządy miednicy, profilaktyką wysiłkowego nietrzymania moczu i zapobieganiem zaburzeniom statyki narządów miednicy, leczeniem zachowawczym oraz operacjami rekonstrukcyjnymi, plastycznymi i estetycznymi w uroginekologii.

Kolejna, trzynasta już edycja wykładów popularnonaukowych „Medyczna Środa” rozpocznie się po feriach zimowych.

Serdecznie zapraszamy!