Odbiór decyzji o przyznaniu stypendium

Odbiór decyzji o przyznaniu stypendium

Dodatkowe terminy odbioru decyzji o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium rektora dla najlepszych studentów zostały wyznaczone w soboty 5 i 12 stycznia 2013 r. w godz. od 11.00 do 13.00 w budynku Klubu Inicjatyw Studenckich przy ul. 3-go Maja 3 w Bydgoszczy.