Minister docenił studentów

Minister docenił studentów

logo mniswSześcioro spośród grona studentów Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy otrzymało stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2012/2013.

Rektorzy uczelni wyższych przedstawili Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego 5.601 wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w tym 4.532 wnioski studentów i 1.069 wniosków doktorantów.

Zespół ekspertów do spraw oceny wniosków składał się z naukowców reprezentujących osiem obszarów nauki i sztuki. Ocenili oni punktowo poszczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz średnią ocen. Celem zapewnienia jednolitej i obiektywnej opinii Zespół uchwalił zasady oceniania wniosków, gdzie średnia ocen stanowiła 5% ogólnej oceny punktowej. Pozostałą liczbę punktów stanowiły wybitne osiągnięcia studentów na poszczególnych polach nauki.

Stypendia zostały przyznane na rok akademicki lub na semestr. Wysokość stypendium, niezależnie od okresu przyznania, wynosi 14.000 zł. Stypendia zostały przydzielone następującym studentom:

  1. Maciej Gawroński – I rok studiów II stopnia biotechnologii
  2. Joanna Wielikdzień – II rok studiów II stopnia biotechnologii
  3. Arkadiusz Goede – II rok studiów II stopnia biotechnologii
  4. Małgorzata Katarzyna Grochocka – II rok studiów II stopnia biotechnologii
  5. Katarzyna Grębicka – biotechnologia II rok studiów II stopnia biotechnologii
  6. Jarosław Biliński – VI rok studiów na kierunku lekarskim

Gratulujemy!