Konferencja pielęgniarek

Konferencja pielęgniarek

konferencja 09012012Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK zaprasza 9 stycznia 2013 r. do udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej „ICNP - od Teorii do Praktyki: Możliwości wdrożenia w województwie kujawsko-pomorskim.”

Konferencja organizowana jest przy współudziale Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku oraz Akredytowanego Centrum Badania i Rozwoju ICNP®UM w Łodzi. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęła prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK.

PROGRAM KONFERENCJI

  1. Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej ICNP. Założenia, istota i znaczenie INCP® dla rozwoju współczesnego pielęgniarstwa.

  2. Doświadczenia wdrażania ICNP w Europie.

  3. Doświadczenia krajowe w zakresie tworzenia e-dokumentacji pielęgniarskiej z wykorzystaniem ICNP.

  4. Warsztaty: Diagnozowanie w pielęgniarstwie z wykorzystaniem ICNP.

Data:
9 stycznia 2013 r.
godz. 9:00 - 16:00

Miejsce:

Aula imienia Profesora Jana Domaniewskiego, budynek audytoryjny, ul. M. Curie Skłodowskiej 9 w Bydgoszczy

Biuro Konferencji i Komitetu Organizacyjnego:

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy
Bydgoszcz, ul. T. Kościuszki 27
tel. (52) 372-68-78

Opłata konferencyjna w wysokości 50 zł obejmuje:

  • udział w wykładach i certyfikat
  • przerwę kawową

Warsztaty: 
Liczba miejsc ograniczona do 60 osób, o zakwalifikowaniu na warsztaty decyduje kolejność wpłat, dodatkowa opłata w wysokości 50 PLN obejmuje:

  • udział w warsztatach i certyfikat
  • lunch

WPŁAT MOŻNA DOKONYWAĆ NA KONTO OIPiP W BYDGOSZCZY:
88 1500 1360 1213 6004 1987 0000

Rejestracja elektroniczna KONFERENCJA >>

Rejestracja elektroniczna WARSZTATY >>