Nagroda Ministra za wybitne osiągnięcia

Nagroda Ministra za wybitne osiągnięcia

nagroda RoscProfesor Danuta Rość, kierownik Katedry Patofizjologii Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK, została laureatką Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rok 2012, w kategorii wybitnych osiągnięć w opiece naukowej i dydaktycznej.

Będące uhonorowaniem dorobku naukowo-dydaktycznego statuetki i nagrody finansowe trafiły do najwybitniejszych polskich uczonych i nauczycieli akademickich. Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego są przyznawane od 2006 r.

profesor Danuta RośćProfesor Danuta Rość jest specjalistką w zakresie chorób wewnętrznych i hematologii. Tematyka badawcza Profesor obejmuje zagadnienia procesu hemostazy człowieka w zdrowiu oraz zaburzenia mechanizmów krzepnięcia i fibrynolizy w różnych stanach patologicznych. W oparciu o zorganizowaną w Katedrze Patofizjologii w latach 2002-2003 Pracownię Hodowli Komórek wdrożyła i stale rozwija badania procesu angiogenezy (wpływ czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych na hodowle komórek śródbłonka naczyniowego). W 2004 r. została powołana przez Ministra Zdrowia do Zespołu Ekspertów, zajmującego się opracowywaniem programu specjalizacji w zakresie laboratoryjnej hematologii medycznej.

Profesor Danuta Rość miała istotny wkład w powstanie i rozwój Wydziału Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Bydgoszczy, przekształconego później w Wydział Nauk o Zdrowiu. Opracowała autorski program nauczania przedmiotów: „organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia” i „zdrowie publiczne”. Zainicjowała również badanie jakości pracy pielęgniarskiej w oddziałach szpitalnych, jakości świadczonych w lecznictwie usług oraz jakości życia chorych na wybrane jednostki chorobowe. Za swoją działalność została odznaczona m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

fot. nagrody: www.nauka.gov.pl