COVID-19    WRACAMY NA ZAJĘCIA STACJONARNE  

Nagroda Ministra za wybitne osiągnięcia

Nagroda Ministra za wybitne osiągnięcia

nagroda RoscProfesor Danuta Rość, kierownik Katedry Patofizjologii Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK, została laureatką Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rok 2012, w kategorii wybitnych osiągnięć w opiece naukowej i dydaktycznej.

Będące uhonorowaniem dorobku naukowo-dydaktycznego statuetki i nagrody finansowe trafiły do najwybitniejszych polskich uczonych i nauczycieli akademickich. Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego są przyznawane od 2006 r.

profesor Danuta RośćProfesor Danuta Rość jest specjalistką w zakresie chorób wewnętrznych i hematologii. Tematyka badawcza Profesor obejmuje zagadnienia procesu hemostazy człowieka w zdrowiu oraz zaburzenia mechanizmów krzepnięcia i fibrynolizy w różnych stanach patologicznych. W oparciu o zorganizowaną w Katedrze Patofizjologii w latach 2002-2003 Pracownię Hodowli Komórek wdrożyła i stale rozwija badania procesu angiogenezy (wpływ czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych na hodowle komórek śródbłonka naczyniowego). W 2004 r. została powołana przez Ministra Zdrowia do Zespołu Ekspertów, zajmującego się opracowywaniem programu specjalizacji w zakresie laboratoryjnej hematologii medycznej.

Profesor Danuta Rość miała istotny wkład w powstanie i rozwój Wydziału Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Bydgoszczy, przekształconego później w Wydział Nauk o Zdrowiu. Opracowała autorski program nauczania przedmiotów: „organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia” i „zdrowie publiczne”. Zainicjowała również badanie jakości pracy pielęgniarskiej w oddziałach szpitalnych, jakości świadczonych w lecznictwie usług oraz jakości życia chorych na wybrane jednostki chorobowe. Za swoją działalność została odznaczona m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

fot. nagrody: www.nauka.gov.pl