Dyskusja o Zespole Downa

Dyskusja o Zespole Downa

12 grudnia 2012 r. odbyło się otwarte spotkanie poświęcone problematyce osób z Zespołem Downa, zorganizowane przez Collegium Medicum UMK i Inicjatywę Dziecięce Graffiti.                  

Spotkanie „Zespół Downa - Możliwości Rozwoju” poprowadziła profesor Olga Haus, kierownik Katedry
i Zakładu Genetyki Klinicznej. W dyskusji udział wzięli zaproszeni goście, którzy w swojej pracy naukowo-dydaktycznej zajmują się osobami z niepełnosprawnością. Dyskutowano o perspektywach i możliwościach czynnej pomocy osobom z Zespołem Downa i ich rodzinom. Całość spotkania uświetnił występ zespołu tanecznego „Czad dzieciaki”.

Kolejna już tego typu inicjatywa organizowana przez Collegium Medicum UMK dowodzi, że istnieje konieczność dyskusji o osobach niepełnosprawnych. Ciągle znikoma wiedza w zakresie społecznego zrozumienia i akceptacji niepełnosprawności znajduje swoje uzasadnienie w organizacji tego typu spotkań.

Fotoreportaż >>

 
 zespół downa_fiolet kopia