Centrum Badań Naukowych Chorób Klatki Piersiowej

Centrum Badań Naukowych Chorób Klatki Piersiowej


Centrum Badań Naukowych Chorób Klatki Piersiowej powstało 2020 roku decyzją Rektora UMK

•   Zarządzenie Nr 101 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie utworzenia Centrum Badań Naukowych Chorób Klatki Piersiowej.

Podstawowym celem Centrum, będącego uniwersytecką jednostką naukową, jest analiza skuteczności współczesnego leczenia farmakologicznego i zabiegowego chorób klatki piersiowej oraz wyznaczenie na jej podstawie nowych optymalnych trendów postępowania w tych dziedzinach.

Do zakresu działania Centrum należy w szczególności:

1) ustawiczne pogłębianie wiedzy w zakresie chorób narządów klatki piersiowej;

2) regularne przygotowywanie prac naukowych w tym artykułów oryginalnych i prac poglądowych na tematy związane z epidemiologią i leczeniem chorób narządów klatki piersiowej;

3) integracja rejestrów wieloośrodkowych, budowa baz danych w oparciu o współpracę między ośrodkami klinicznymi, a następnie analiza statystyczna i interpretacja wyników badań;

4) publikowanie wyników badań i analiz w czasopismach medycznych;

5) organizowanie i udział w konferencjach naukowych;

6) opiniowanie wyników badań innych ośrodków naukowych;

7) kształtowanie i rozszerzenie innowacji w leczeniu chirurgicznym chorób narządów klatki piersiowej, w tych technikami małoinwazyjnymi;

8) organizacja kursów szkoleniowych i doskonalących w zakresie:

a) Cochrane Systematic Reviews and Meta-Analyses,

b) Comprehensive Meta-Analysis Software,

c) Clinical Registry Data Analysis using STATA;

9) wzmacnianie pozycji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanego dalej „Uniwersytetem” i Centrum Onkologii w Bydgoszczy jako jednostek prowadzących wieloośrodkowe badania naukowe.

Szczegółowe zadania i zakres działania Centrum określa Regulamin organizacyjny Centrum Badań Naukowych Chorób Klatki Piersiowej 
 pdfzobacz dokument >>438.39 KB