COVID-19    Kształcenie i sesja w trybie zdalnym od 31 stycznia do 27 lutego  

CHRONIC FATIGUE – MEDICAL AND PSYCHOSOCIAL ASPECTS « 21 KWIECIEŃ 2018

CHRONIC FATIGUE – MEDICAL AND PSYCHOSOCIAL ASPECTS « 21 KWIECIEŃ 2018

logo konferencji przewleke zmeczenie

CHRONIC FATIGUE – MEDICAL AND PSYCHOSOCIAL ASPECTS « 21 KWIECIEŃ 2018 R. »

PIERWSZA W POLSCE MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA POŚWIĘCONA TEMATYCE PRZEWLEKŁEGO ZMĘCZENIA !!

ORGANIZATORAMI spotkania jest zespół naukowo-badawczy COLLEGIUM MEDICUM IM. L. RYDYGIERA W BYDGOSZCZY
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a patronat objęło Polskie Towarzystwo Badań nad Zespołem Przewlekłego Zmęczenia CFS/ME.

Swoją obecność potwierdzili już naukowcy i specjaliści zajmujący się tematyką przewlekłego zmęczenia m.in. z Newcastle University (UK) oraz Oxford University (UK).

Jest to PIERWSZA W POLSCE konferencja poświęcona medycznym i psychospołecznym aspektom przewlekłego zmęczenia. Wielowymiarowa problematyka PRZEWLEKŁEGO ZMĘCZENIA I ZESPOŁU PRZEWLEKŁEGO ZMĘCZENIA CFS/ME jest szeroko znana w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii czy Wielkiej Brytanii. Stanowi przedmiot wielu szeroko zakrojonych badań naukowych. Niestety, w Polsce problem przewlekłego zmęczenia nie jest właściwie dostrzegany, mimo że oczekiwania i potrzeby pacjentów są ogromne. Leczenie i poprawa jakości życia osób dotkniętych tym szczególnie trudnym problemem, wymaga interdyscyplinarnego podejścia i ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań. Jesteśmy przekonani, że nasza konferencja przyczyni się do uwrażliwienia środowiska medycznego na problem przewlekłego zmęczenia i zintegrowania środowiska naukowego na rzecz podjęcia wspólnych inicjatyw badawczych.
Sesje tematyczne:
- Czynniki związane ze stylem życia warunkujące zdrowie
- Zmęczenie: etiologia, diagnostyka, profilaktyka pierwotna i wtórna
- Sesja studencka
- Patofizjologiczne i psychospołeczne aspekty zmęczenia i przetrenowania w sporcie
- Zmęczenie w chorobach przewlekłych – diagnostyka, leczenie i profilaktyka

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową: fatigueconference@gmail.com
Więcej informacji na stronie www.ptcfs.pl

plakat konferencji przewleke zmeczenie