COVID-19    Kształcenie i sesja w trybie zdalnym od 31 stycznia do 27 lutego  

Kac. Medyczne i kulturowe aspekty nadużycia alkoholu na przestrzeni dziejów.

Kac. Medyczne i kulturowe aspekty nadużycia alkoholu na przestrzeni dziejów.

Portrait de Suzanne Valadon par Henri de Toulouse-LautrecStudenckie Koło Naukowe Historii Medycyny i Farmacji
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
oraz Studenckie Koło Historyków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
mają przyjemność zaprosić na
Ogólnopolską Konferencję Naukową 
 
Kac. Medyczne i kulturowe aspekty nadużycia alkoholu
na przestrzeni dziejów.


Bydgoszcz 5-6 kwietnia 2018 r.

pdfKomunikat nr 1492.25 KB

pdfProgram konferencji 605.23 KB

Alkohol był wytwarzany i spożywany przez ludzi już w czasach pierwszych cywilizacji. Na przykład piwo warzone w starożytnej Mezopotamii wzmiankowane jest w Eposie o Gilgameszu. Napoje wyskokowe cieszyły się niesłabnącą popularnością także w następnych epokach. Również dziś picie alkoholu stanowi integralny element większości kultur (i popkultury). Bez względu na epokę historyczną, nieodłączną konsekwencją przyjęcia jego nadmiernej dawki było (i jest) jednak, następujące zwykle nazajutrz, kompleksowe – fizyczne i psychiczne złe samopoczucie określane ogólnie mianem kaca.
Co ciekawe, mimo powszechności (egalitaryzmu) zjawiska kaca oraz fenomenalnego rozwoju współczesnej medycyny i farmacji, uczeni do tej pory nie ustalili do końca na czym polega jego mechanizm, a także nie zdołali stworzyć skutecznego lekarstwa, które zapobiegałoby w pełni skutkom nadużycia lub je całkowicie niwelowało. Jest to tym bardziej zastanawiające, że próby podejmowano już w odległej przeszłości. Starożytni Rzymianie, aby zapobiec kacowi dodawali do wina wonne kwiaty. By wyleczyć kaca Pliniusz Starszy (I w. n.e.) zalecał zjedzenie sowich jaj lub smażonego kanarka. W południowej Azji leczono się sproszkowanymi rogami nosorożca. Dawni Mongołowie jedli zaś gotowane gałki oczne owiec. Zrozumiałą popularnością cieszył się także zawsze tak zwany „klin”. Metody te, podobnie jak dzisiejsze domowe i apteczne sposoby, to jednak zaledwie półśrodki. Pamiętać trzeba również, że kacowi fizycznemu towarzyszy często tak zwany „kac moralny”, będący konsekwencją rozmaitych czynów popełnionych wcześniej pod przemożnym wpływem alkoholu. Na przestrzeni dziejów kac determinuje więc psychosomatyczną kondycję ludzi; wpływa na ich relacje z otoczeniem i podejmowane decyzje.
Zjawisko kaca pozostaje problemem nierozwiązanym i niewyczerpanym badawczo. Celem konferencji jest więc próba udzielenia odpowiedzi na następujące pytania: W jaki sposób na przestrzeni dziejów zmieniał się sposób postrzegania kaca? Jakie formy przybierało i przybiera obecnie zapobieganie zatruciu alkoholem i leczenie jego skutków ? W jaki sposób kac wpływał i wpływa na działania ludzi?
W związku z powyższym proponujemy następujące obszary badawcze:

  • Definicja i mechanizm kaca. Ewolucja poglądów. Stan obecny.
  • Leki na kaca. Dawne i współczesne sposoby obrony przed kacem (zapobieganie i leczenie).
  • Motyw kaca w źródłach historycznych, literaturze i sztuce.
  • Dodatkowy skutek upojenia - kac moralny.

Jesteśmy też otwarci na referaty wykraczające poza ich ramy, związane z tematem konferencji. Nie ograniczamy również zasięgu geograficznego, ani zakresu chronologicznego podejmowanych zagadnień.
Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich badaczy zainteresowanych jej tematyką, zaś w szczególności studentów i doktorantów oraz młodych pracowników naukowych reprezentujących kierunki związane z medycyną, farmacją, dietetyką, zdrowiem publicznym, analityką medyczną, psychologią, a także historią, historią sztuki, etnologią, antropologią kultury itp.

Czas na wygłoszenie referatu wynosił będzie 15 minut.

ZGŁOSZENIA:
Prosimy o wysyłanie zgłoszeń, nie później niż do 1.03.2018 r.
na adres: konfkac@gmail.com 
docxFormularz zgłoszenia13.28 KB
Abstrakt powinien zawierać od 1000 do 1500 znaków ze spacjami.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji nadesłanych abstraktów. Lista osób zakwalifikowanych zostanie podana najpóźniej 14.03.2018 r.


OPŁATA KONFERENCYJNA
Opłata konferencyjna wynosi 250 zł dla uczestników studiów doktoranckich i pracowników naukowych oraz 100 zł dla uczestników studiów magisterskich. Opłata obejmuje materiały konferencyjne, wyżywienie oraz opublikowanie wygłoszonych referatów w recenzowanej pracy zbiorowej. Zaznaczamy, że do druku będą skierowane tylko te prace, które uzyskają pozytywną opinie recenzentów i redaktorów.

Koszty noclegu pozostają we własnym zakresie uczestników. Organizatorzy konferencji mogą pomóc w znalezieniu zakwaterowania.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy konfkac@gmail.com