GRANTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

GRANTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

 


MINIATURA 4
– konkurs na pojedyncze działanie naukowe;
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura4 

Uwaga:

Wnioski wraz z ankietą VAT oraz jednym egzemplarzem pełnego wydruku roboczego poświadczonego podpisem kierownika projektu, kierownika jednostki organizacyjnej i dziekana wydziału można składać od 1 czerwca 2020 roku do 16 września 2020 roku

W celu prawidłowego przygotowania wniosków pod względem formalnym prosimy o kontakt z pracownikami Działu oraz przesłanie elektronicznej wersji roboczej przygotowywanego wniosku (tel. 52/585-59-95, nauka3@cm.umk.pl)Nowe konkursy NCN:

OPUS 20>> - konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich
etapach kariery naukowej


SONATA 16>> - na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

PRELUDIUM BIS 2>> - skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie


Uwaga:

Termin składania (w Dziale Nauki CM) ostatecznej wersji wniosków wraz z ankietą VAT oraz jednym egzemplarzem wydruku roboczego (strona tytułowa, plan badań oraz kosztorys wraz z kalkulacją projektu) poświadczonego podpisem kierownika projektu, kierownika jednostki organizacyjnej i dziekana wydziału, upływa 1 grudnia 2020 r.

W celu prawidłowego przygotowania wniosków pod względem formalnym prosimy o wcześniejszy kontakt z pracownikami Działu oraz przesłanie elektronicznej wersji roboczej przygotowywanego wniosku (tel. 52 585-33-92, 52 585-59-95, nauka3@cm.umk.pl).