Collegium Medicum UMK

Sztuka rozmowy podstawą diagnozy

Sztuka rozmowy podstawą diagnozy

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
"Sztuka rozmowy podstawą diagnozy"
10-11 kwietnia 2015 r.

Collegium Medicum UMK
Budynek Biblioteki Medycznej
ul. Curie Skłodowskiej 9, Bydgoszcz

Organizator:
Studenckie Koło Naukowe "Komunikacja w Opiece Medycznej"
przy Katedrze Pediatrii, Hematologii i Onkologii
Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej

Współpraca między lekarzem a pacjentem stanowi istotne ogniwo w procesie leczniczym. Lekarze coraz częściej wskazują na potrzebę...