Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 - aktualizacja 27.07

Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 - aktualizacja 27.07

 Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych o tematyce „Wybrane aspekty współczesnej medycyny i biologii - wykłady ze specjalistami z wybranych dziedzin” w formie wykładów online dla „Uczestników Projektu Utworzenie i realizacja interdyscyplinarnych, anglojęzycznych, stacjonarnych studiów doktoranckich o zasięgu międzynarodowym na wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera Uniwersytetu Mikołaja Kopernika” (nr POWR.03.02.00-00-I019/16) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020. 

 Zamówienie podzielone jest na części: 

1. Wybrane aspekty współczesnej medycyny i biologii - wykłady ze specjalistami z wybranych dziedzin - CZĘŚĆ 1 - KURS Z OBSZARU GENETYKI POPULACYJNEJ I SĄDOWEJ  

2. Wybrane aspekty współczesnej medycyny i biologii - wykłady ze specjalistami z wybranych dziedzin CZĘŚĆ 2 - KURS Z OBSZARU TOKSYKOLOGII KLINICZNEJ 

3. Wybrane aspekty współczesnej medycyny i biologii - wykłady ze specjalistami z wybranych dziedzin CZĘŚĆ 3 - KURS Z OBSZARU GENETYKI CZŁOWIEKA

4. Wybrane aspekty współczesnej medycyny i biologii - wykłady ze specjalistami z wybranych dziedzin CZĘŚĆ 4 - KURS Z OBSZARU BIOLOGII MOLEKULARNEJ

5. Wybrane aspekty współczesnej medycyny i biologii - wykłady ze specjalistami z wybranych dziedzin CZĘŚĆ 5 - KURS Z OBSZARU BIOMEDYCYNY
 
(szczegóły w Ogłoszeniu) 

Odpowiedź na zapytanie ofertowe może być przekazana:

a) na adres e-mail: sekretariat@cm.umk.pl,

b) osobiście w siedzibie Zamawiającego lub drogą pocztową na adres: UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 13 -15, 85–067 Bydgoszcz. Liczy się data wpływu odpowiedzi na zapytanie ofertowe do siedziby Zamawiającego.  

Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe upływa w dniu: 06.08.2020 o godzinie 10:00 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, w formie pisemnej, o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego
(informacji udziela: Paulina Gyrkow, mail: projekty@cm.umk.pl). 

Załączniki:

pdfOgłoszenie FINAL.pdf741.16 KB 
pdfOgłoszenie FINAL - modyfikacja 27.07.pdf669.78 KB
pdfOgłoszenie FINAL - modyfikacja 2_- 05.08.pdf669.59 KB


pdfZał. 1 Sylabus FINAL.pdf543.6 KB
pdfZał. 2 Dziennik FINAL.pdf536 KB
pdfZał. 3 Lista obecności FINAL.pdf545.94 KB
docxZał. 4a FINAL.docx39.82 KB
docxZał. 4b FINAL.docx39.67 KB
docxZał. 4c FINAL.docx39.65 KB
docxZał. 4d FINAL.docx39.85 KB
docxZał. 4e FINAL.docx37.44 KB
pdfZał. 5 Oświadczenie Wykonawcy FINAL.pdf544.65 KB
pdfZał. 6 wzór umowy FINAL.pdf698.55 KB