Zapytanie ofertowe na usługę rekrutacji studentów na pierwszy rok odpłatnych stacjonarnych studiów anglojęzycznych w Collegium Medicum w Bydgoszcz

Zapytanie ofertowe na usługę rekrutacji studentów na pierwszy rok odpłatnych stacjonarnych studiów anglojęzycznych w Collegium Medicum w Bydgoszcz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy zamierza udzielić zamówienia na usługę rekrutacji studentów na pierwszy rok odpłatnych stacjonarnych studiów anglojęzycznych w Collegium Medicum w Bydgoszczy w podziale na części:

1. usługa rekrutacji studentów z obszaru Indii i / lub Zjednoczonych Emiratów Arabskich na pierwszy rok odpłatnych stacjonarnych studiów anglojęzycznych na Wydziale Lekarskim na kierunku lekarskim prowadzonych w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy na rok akademicki 2020/2021 - Zamawiający wymaga od Wykonawcy usługi zrekrutowania minimum 4 i maksimum 10 studentów na pierwszy rok studiów. Zamówienie dotyczy tylko osób, które mogą podejmować kształcenie na podstawie art. 323 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. usługa rekrutacji studentów z obszaru Iranu i / lub Nigerii na pierwszy rok odpłatnych stacjonarnych studiów anglojęzycznych na Wydziale Lekarskim na kierunku lekarskim prowadzonych w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy na rok akademicki 2020/2021 - Zamawiający wymaga od Wykonawcy usługi zrekrutowania minimum 4 i maksimum 15 studentów na pierwszy rok studiów. Zamówienie dotyczy tylko osób, które mogą podejmować kształcenie na podstawie art. 323 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym -– szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.2 do niniejszego zapytania ofertowego.  

Prosimy o przedstawienie oferty - formularza oferty oraz formularza cenowego w języku polskim, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3, e-mailem na adres podany w pkt. 5 zapytania.  O wyborze oferty zostaniecie Państwo poinformowani drogą mailową. 

Jednostka prowadząca sprawę: 
Dział Administracyjno - Gospodarczy CM 85 - 067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 15 tel. 52 585 33 17, fax 52 585 34 35
e-mail: dag@cm.umk.pl 

Miejsce i termin składania ofert
e-mail: sekretariat@cm.umk.pl
do dnia 03 lipca br. godz. 10:00. 

Załączniki: 

pdfZapytanie ofertowe834.71 KB

pdfZałącznik nr 1.1 – Opis przedmiotu zamówienia dla części 1. 201.16 KB
pdfZałącznik nr 1.2 – Opis przedmiotu zamówienia dla części 2. 201.5 KB
docZałącznik nr 2.1 – Formularz oferty dla części 1. 46 KB
pdfZałącznik nr 2.1 - Formularz oferty dla częsci 1. 751.09 KB
docxZałącznik nr 2.2 – Formularz oferty dla części 2. 21.65 KB
pdfZałącznik nr 2.2 - Formularz oferty dla części 2.744.16 KB
pdfZałącznik nr 3.1 – Formularz cenowy dla części 1.699.49 KB
xlsxZałacznik nr 3.1 - Formularz cenowy dla części 113.59 KB
pdfZałącznik nr 3.2 – Formularz cenowy dla części 2. 700.96 KB
xlsxZałącznik nr 3.2 - Formularz cenowy dla części 213.57 KB
pdfZałącznik nr 4 – Wzór umowy 536.57 KB